Zarząd

Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „SZANSA”

Prezes Zarządu

Michał Marek Juszczak

j

V-ce. Prezes Zarządu

Jan Kronowiecki

Skarbnik Zarządu

Agnieszka Juszczak

i

Sekretarz Zarządu

Katarzyna Juszczak