Zarząd

Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „SZANSA”

Prezes Zarządu

Michał Marek Juszczak
j

V-ce. Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Agnieszka Juszczak
i

Sekretarz Zarządu

Katarzyna Juszczak