Projekt ” Wielkopolska Akademia Liderów Ruchów Abstynenckich” realizowany jest przez 28
miesięcy (od 1.09.2021 r do 31.12.2023r) na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko pomorskiego.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnych liderów ruchów abstynenckich w
zakresie inicjowania i realizowania nowych działań profilaktycznych skierowanych do społeczności
lokalnych  w celu szczegółowy,

wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
   Projekt realizowany jest pilotażowo na terenie województwa

 wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego i nigdy wcześniej nie realizowano projektu skierowanego typowo do gminnych
liderów ruchów abstynenckich, organizacji pozarządowych i samorządowców.
– zakłada wzmocnienie sektora pozarządowego w działaniu na rzecz społeczności lokalnej
– zakłada podniesienie jakości działań i standardów funkcjonowania ruchów abstynenckich z terenu
województwa wielkopolskiego i województwa kujawsko-pomorskiego
– oferuje praktyczne rozwiązania dla uczestników projektu wypracowany katalog dobrych praktyk i
  standardy współpracy grup samopomocowych i organizacji pozarządowych z lokalnymi samorządami.
– rozwój zdolności liderów do podejmowania inicjatyw oddolnych, tworzenia porozumień, wprowadzania
nowych form aktywności cykl zajęć z tworzenia projektów społecznych, dobre praktyki z realizacji
projektów, wsparcie eksperckie
– polepszenie współpracy liderów z lokalnym samorządem (zajęcia identyfikujące problemy i potrzeby,
wspólne tworzenie projektu z samorządowcem, wypracowanie dobrych rozwiązań.
Projekt zakłada następujące działania:
– 9 spotkań 3 dniowych dla 225 osób w ramach Wielkopolskiej Akademii Liderów Ruchów Abstynenckich
– doradztwo eksperckie w zakresie prowadzenia grup samopomocowych, organizacji abstynenckich,
pozyskiwania środków , współpracy z lokalnym samorządem
– wypracowanie katalogu dobrych praktyk i standardów współpracy grup samopomocowych .