Oddział dziennej terapii uzależnień od alkoholu

Multimed

ul. Wojska Polskiego 33

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek – piątek od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 19.00
tel. 63 243 67 67, 63 244 43 95