Historia

Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „SZANSA”

Nic tak nie pomaga człowiekowi, którego dotyka problem lub nieszczęście, jak świadomość, że nie jest z nim sam, że ma wokół siebie ludzi, którzy są gotowi mu pomóc.

Szczególnym wsparciem są wtedy osoby, które mają taki sam problem czy spotkało ich takie samo nieszczęście, ale sobie z nim radzą, bo są razem, wspierają się wzajemnie. Jeśli znajdą się w tej grupie ludzie chętni do działania społecznego dla całości, powstaje organizacja samorządowa. Tak właśnie w 1988 roku grupa ludzi wywodząca się ze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików postanowiła propagować trzeźwy tryb życia wśród swej rodziny i społeczeństwa, które ją otacza.

Historia powstania samopomocowego ruchu trzeźwościowego Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na Ziemi Konińskiej sięga 1985 roku, kiedy to dzięki inicjatywie Bożeny Kręglewskiej i osobistego zaangażowania ówczesnego kierownika przychodni odwykowej pani doktor Bożenie Urbaniak powstała w Koninie pierwsza grupa Anonimowych Alkoholików pod nazwą grupa AA „Przebudzenie”. W tych czasach szczególnie dbano o anonimowość wśród członków grup Anonimowych Alkoholików, co wiązało się z tym, iż bardzo trudno było zachęcać społeczeństwo do propagowania trzeźwego trybu życia.

Po trzech latach wielu rozmów, przemyśleń i rozważań wyłoniła się z ówczesnego zamkniętego środowiska Anonimowych Alkoholików trzyosobowa grupa inicjatywna mająca na celu uprawomocnienie środowiska trzeźwościowego na terenie miasta Konina. Środowiska pragnącego prowadzić zdrowy trzeźwy tryb życia, wyeliminowania alkoholu z życia domowego i zawodowego.

Tak trudnego zadania w ówczesnych czasach podjęli się: Irena Marciniak, Michał Marek Juszczak, Jerzy Jaśniewicz.

Po wielomiesięcznej pracy naszej grupy inicjatywnej w dniu 23-02-1989 roku Urząd Miasta Konin  zarejestrował Stowarzyszenie pod nazwą „Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „SZANSA”. Dlaczego Szansa? Bo to była ostatnia szansa dla wielu z nas na godne życie. W dniu 07 marca 1989 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze naszego stowarzyszenia w Hotelu FUGO Koni ul Dworcowa 7.

Pierwszym prezesem został wybrany Michał Marek Juszczak, wiceprezesem Jurek Jaśniewicz.

Dzięki przychylności dyrekcji Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego w Koninie korzystaliśmy z pomieszczeń ówczesnego hotelu robotniczego przy ulicy Dworcowej.   Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego FUGO w Mikorzynie w miesiącu sierpniu 1989 roku odbył się pierwszy trzydniowy Festyn Rodzin Abstynenckich. Dla większości rodzin był to pierwszy rodzinny wyjazd poza miasto i możliwość spędzenia wspólnie z najbliższymi wolnego czasu.

Po 29 latach zmienia siedziby stowarzyszenia dzięki przychylności Prezydenta Miasta Konina  powróciliśmy  do  pierwszej siedziby w Koninie przy  ul. Dworcowej 7 aktywując Koniński Klub Abstynenta.

W działalności stowarzyszenia funkcje prezesów pełnili: wspomniany Michał Marek Juszczak, Krzysztof Koniarek, Grzegorz Falkiewicz, Wiesław Szukalski, Tomasz Majewski, Wiesław Szukalski, Grzegorz Śliwicki, obecnie Michał Marek Juszczak .

Jest to bardzo krótka historia Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Szansa”. Nie da się opisać naszych osiągnięć, ponieważ nie ma miary na określenie szczęścia, spokoju i poszanowania miru rodzinnego, a na tym nasza działalność polega. Niesiemy pomoc ludziom uzależnionym i ich rodziną i wskazujemy drogę godnego życia w każdej sferze.