Wielkopolska Akademia Liderów ruchów Abstynenckich.

Tworzenie projektów społecznych.

ekspert.projektyspoleczne@gmail.com Tel: 798 737 385

Tworzenie i prowadzenie organizacji pozarządowych.

gluzinski.artur@gmail.com Tel: 502 462 972

Liderstwa w społeczności lokalnej i sieciowanie partnerstwa.

wwielkopolskaakademialederow@gmail.comTel: 783 204 860

Rodzina Fundamentem Trzeźwości –

Nowa Jakość Życia.

Psycholog. Tel: 667 951 678

Instruktor Terapii Uzależnień. Tel: 509 612 359

Specjalista do spraw społecznych. speclaista.sprawyspoleczne@gmail.com

Tel: 798 737 385