Wspólnie Znaczy Lepiej.

Realizacja Projektu „Wspólnie Znaczy Lepiej”Program WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ zwiększa kompetencje członków/wolontariuszy organizacji wchodzących w skład sieci stow. abstynenckich, a tym samym zwiększa zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w...