Naszy główny cel

zmiana trybu z życia z alkoholem na życie bez alkoholu, godnie i wartościowo.

Stowarzyszenie

to alternatywne środowisko wobec narastającego nadużywania alkoholu.

Historia

Nic tak nie pomaga człowiekowi, którego dotyka problem lub nieszczęście, jak świadomość, że nie jest z nim sam, że ma wokół siebie ludzi, którzy są gotowi mu pomóc.

Szczególnym wsparciem są wtedy osoby, które mają taki sam problem czy spotkało ich takie samo nieszczęście, ale sobie z nim radzą, bo są razem, wspierają się wzajemnie. Jeśli znajdą się w tej grupie ludzie chętni do działania społecznego dla całości, powstaje organizacja samorządowa. Tak właśnie w 1988 roku grupa ludzi wywodząca się ze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików postanowiła propagować trzeźwy tryb życia wśród swej rodziny i społeczeństwa, które ją otacza.

Historia powstania samopomocowego ruchu trzeźwościowego Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na Ziemi Konińskiej sięga 1985 roku, kiedy to dzięki inicjatywie Bożeny Kręglewskiej i osobistego zaangażowania ówczesnego kierownika przychodni odwykowej pani doktor Bożenie Urbaniak powstała w Koninie pierwsza grupa Anonimowych Alkoholików pod nazwą grupa AA „Przebudzenie”. W tych czasach szczególnie dbano o anonimowość wśród członków grup Anonimowych Alkoholików, co wiązało się z tym, iż bardzo trudno było zachęcać społeczeństwo do propagowania trzeźwego trybu życia.